Grunnkurs Hav

Målet med et grunnkurs er at deltakeren både skal bli kjent med helt grunnleggende deler av padling og få en god innføring i padle- og redningsteknikker. Kurset er også innom turplanlegging og det å ferdes i naturen og på sjøen.
Kurset gir deg Våttkort. Våttkortet er dokumentasjon på din padlekompetanse og kreves av de fleste utleiere om du vil leie kajakk.
Grunnkurset lærer deg blant annet dette:

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv fremoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp.
 • Sideveis forflytning av kajakken.
 • Lavt støttetak.
 • Styretak (bak).
 • Sving (sveipetak og styretak).
 • Ilandstigning.
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Redningsteknikker
 • Skadeforegging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
 • Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
 • Sporløs ferdsel

Kurset varer i 16 timer og kan legges opp på mange måter. Det mulig å kjøre grunnkurset som helgekurs med to dager på 8 timer, men for de fleste vil det være mest hensiktsmessig å dele opp i alle fall første del i kortere økter. Opplegg og tidsplan kan tilpasses deltakerne på hvert enkelt kurs. Ved å dele kurset i flere kortere økter får deltakerne mulighet til å praktisere det de har lært mellom øktene.
Som på introduksjonskurset så starter vi på land og blir kjent med og tilpasser utstyr før vi setter oss i kajakken og gjennomgår en del helt grunnleggende øvelser. Utover kursert praktiserer vi det dere har lært og legger til nye øvelser etter hvert. Vi gjennomgår litt teori i løpet av pausene. Siste økt på kurset skal det gjennomføres en tur som deltakerne har planlagt.
På grunnkurset må man påregne en del tid i vannet i forbindelse med øving på redning, slik at man bør ha våtdrakt eller tørrdrakt.