Utstyr og tester

For mange er best mulig/lettest mulig/kulest mulig utstyr og ikke minst prosessen med å finne riktig utstyr en viktig del av padling som hob. Andre vil bare ha enkelt utstyr som fungerer. Ut i Kajakk vil her dele erfaringer med utstyr og utstyrstester som blir gjort for episoder av Kajakkpodden. Stort sett vil dette være utstyr kjøpt til eget bruk og erfaringer gjort gjennom vanlig bruk av utstyret. Men det vil også bli lånt utstyr fra leverandører som brukes gjennom en kortere eller lengre testperiode.

Oversikt artikler om utstyr og tester